Поглед од Индија:

Кога ќе видиме филм за Черчил, монструозниот варварин со крв на милиони на своите раце?