Годишно обраќање на другарот Ацо:

Орден за политичка коректност на денешницата