Интервју со Тери Гилијам

Да останев во Америка, ќе фрлав бомби