Тестовите не се решение на проблемот, тестовите СЕ проблемот