Не кукајте на децата, тие ви се единственото покритие