Да го пратиш на вакцинација, тој на кастрација ќе отиде