Студија го потврди слоганот „ти не си ти кога си гладен“