Америка се сака со американски броеви, не со арапски