Само кај нас ова може да звучи како лоша вест:

Македонија останува на младите