Не е сè во парите, освен ако не сакаш паркинг во Хонгконг