Дежуловиќ за итарпејовштината

„Не можеш бе наш човек да заебеш!"