Како Осло со ново лого заштеди 5 милиони долари годишно