Науката не мирува: Зошто не постојат троножни животни?