Како Господар на прстените ќе завршеше како 2-часовен филм