Науката го потврдува Бадев

Многу е тешко верно да љубиш