Работата беше пат до подобар живот. Некогаш. Веќе не.