Почитувани деца, пеери, бонбончиња, многу сте јаки