Душан Ковачевиќ

Младите никогаш нема да се вратат во земјата во која омразата се негува како цвеќе