Мартин Лутер Кинг ќе ги презираше денешните неолиберални шупци и „револуционери“