Ерих Фром:

Избегнувајте го друштвото на тривијалните луѓе