Амазон дневник, записите на работник во магацините на Амазон