Марк Закерберг, најслабата точка во клучната компанија за интернетот