Амазон ги порази јужноамериканските влади и им го собра домејнот