Зошто на Европа и снемува јаглерод-диоксид, и пиво