Америка има повеќе милионери отколку што Шведска има луѓе