култура на броење

Како се вика „четири" на исландски?