Големите мајмуни сакаат да гледаат филмови во друштво (исто како и ние)