Немањето појма како извор на чудесност

Зошто е добро да не знаеш?