Ново од Ник Кејв

Книга напишана на хартиени авионски ќеси