Антипсихијатрија и филозофија

Како да разберам човек?