таг: бранко саркањац

Како да разберам човек?
Антипсихијатрија и филозофија

Нова книга од македонски автор во питок формат се обидува да одговори на прашање кое во суштина гласи - како воопшто нешто да разберам? Повеќе