Добитникот на Струшкиот венец: Сè што сакав е да пишувам песни од кои нема да се срамам пред пријателите