Интелектуалниот Кајзер Созе

Г-дин Шушани или најенигматичниот учител на 20. век