Дали мора баш секој онлајн текст да е илустриран со слика?