Од 10-те најголеми опасности за здравјето на човештвото, Македонија има 8