Не е сè во 43 милиони долари, има нешто и во вечера?