Велосипедизмот и женските права

Каде одат девојките со точак?