По повод еден „обичен“ тест

„Трамвајскиот проблем“ или за моралноста на моралните коментари