Излезе првиот потрошувачки производ од забранетата зона во Чернобил