Сеќавање на Химзо Половина

Докторот кој лечеше со севдах