Распуштање на британскиот парламент, еден ден подоцна