Зошто во Кина намерно се убиваат пешаците кои ќе се згазат