Исландски љубовен проблем број 1: избегнување роднини