Зајак од 91 милион долари е доказ дека треба поголеми даноци за ултра богатите