Главната слабост на камионите на Тесла: дал да носат батерии, дал да носат товар