Решението за загадувањето со пластика е да не произведуваш отпад од пластика