Британскиот Виш суд одлучи:

Прво ќе го прашате Парламентот дали може, па после брегзит