Пекинг удри на бришење муслимански симболи и арапски букви низ градот