Од Корбин до европската левица

Ништо нема да освоите додека не го баталите неолиберализмот