Натали Брук:

Да се омажиш не е некое достигнување